เกียวโต

แต่งกิโมโนเดินเล่นที่เกียวโต | Kimono in Kyoto

วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การแต่งกิโมโนที่เกียวโตค่ะ