Lifestyle

วีซ่าสิงคโปร์ ประเภทต่างๆ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ วีซ่าสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากต้องการมาเพื่อจุดประสงค์อื่นเช่นเพื่อศึกษาหรือทำงาน จะต้องทำการขอบัตร Pass และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางเข้าประเทศ บัตร Pass หลักๆ มีดังนี้ค่ะ Social…

แชร์ประสบการณ์ หางานสิงคโปร์

สำหรับใครที่สนใจจะลองมา หางานสิงคโปร์ ลองอ่านบทความนี้ดูนะคะ เจ้าของบล็อกขอแชร์ประสบการณ์ที่เคยผ่านการหางานมาแชร์กันค่ะ สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต่างชาติเข้ามาทำงานเยอะมาก แต่จะผ่านเข้ามาทำงานได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ หากบริษัทต้องการคุณ แต่รัฐบาลไม่อนุญาตก็ต้องเสียงานไปง่ายๆ นอกจากจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากบริษัทผู้ว่าจ้างแล้ว ทางบริษัทต้องส่งเรื่องเพื่อขอบัตรอนุญาติทำงาอย่างถูกต้องตามกฏหมายให้คุณด้วย ซึ่งทางรัฐบาลจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วจะเริ่มต้นยังไงดี? ขั้นตอนแรกก็เริ่มหางานกันก่อนค่ะ…