วีซ่าสิงคโปร์ ประเภทต่างๆ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ วีซ่าสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากต้องการมาเพื่อจุดประสงค์อื่นเช่นเพื่อศึกษาหรือทำงาน จะต้องทำการขอบัตร Pass และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางเข้าประเทศ บัตร Pass หลักๆ มีดังนี้ค่ะ

Social Visit Pass เป็นบัตรสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ อยู่ได้ 30 วันโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า บัตรประเภทนี้ทำงานไม่ได้ค่ะ คนไทยหลายคนแอบลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฏหมายโดยถือบัตรประเภทนี้ กฏหมายที่นี่แรงมากค่ะ อาจจะโดนเสียค่าปรับมากกว่ารายได้ที่จะได้รับซะอีก ระวังๆ กันหน่อยนะคะ

Student’s Pass บัตรสำหรับนักเรียน ปกติบัตรนักเรียนจะมีอายุการใช้งานเท่ากับจำนวนปีของคอร์สที่เรียนค่ะ และนักเรียนสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อ

 • เป็นนักเรียนแบบ Full Time เท่านั้น
 • อายุมากกว่า 14 ปี
 • ทำงาน Part Time ได้ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ทำงานแบบ Full Time ได้เฉพาะปิดเทอมเท่านั้น
 • ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ทางรัฐบาลกำหนดเท่านั้น ดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่ค่ะ http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/working-in-singapore/Pages/employment-of-foreign-students.aspx#sthash.2DxF38VC.dpuf

Work Permit เป็นบัตรสำหรับแรงงานไร้ฝีมือ บัตรประเภทนี้มีโควต้าจำนวนจำกัดของแต่ละบริษัทค่ะ หากจำนวนโควต้า Work Permit ของบริษัทนั้นๆ เต็มแล้ว ก็ไม่สามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้อีก

S Pass เป็นบัตรสำหรับต่างชาติที่มีเงินเดือน 2,200 เหรียญขึ้นไป เป็นบัตรสำหรับผู้ที่ทำงานประเภท Supervisor, Technician บัตรประเภทนี้มีโควต้าจำนวนจำกัดของแต่ละบริษัทค่ะ หากจำนวนโควต้า S Pass ของบริษัทนั้นๆ เต็มแล้ว ก็ไม่สามารถจ้างพนักงาน S Pass เพิ่มได้อีก และ S Pass จะต้องมีการเสียภาษีด้วยค่ะ

Employment Pass (EP) เป็นบัตรอนุญาตทำงานสำหรับต่างชาติที่มีเงินเดือน 3,300 เหรียญขึ้นไปค่ะ เป็นบัตรสำหรับผู้ที่ทำงานประเภท Professional, Manager, Executive, Specialist ไม่มีโควต้าสำหรับบัตรประเภท EP ค่ะ และไม่มีการจัดเก็บภาษีด้วยค่ะ

Short Term Visit Pass เป็นบัตรที่อนุญาตให้พักอาศัยในสิงคโปร์ได้ตั้งแต่ 1-3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลในสิงคโปร์หรือมีเหตุต้องอยู่สิงคโปร์มากกว่า 1 เดือน

Long Term Visit Pass เป็นบัตรที่อนุญาตให้ต่างชาติพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้นาน ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี (อันนี้แล้วแต่ทาง ICA จะอนุมัติ) บัตรประเภทนี้ทำงานได้ค่ะ ทางรัฐบาลเพิ่งจะประกาศให้เริ่มใช้กฏใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ ทางผู้ว่าจ้างงานต้องส่งจดหมายขออนุญาต (LOC) ไปให้กับทางกรมแรงงาน (MOM) ก่อนถึงจะเริ่มทำงานได้ค่ะ ผู้ที่จะสมัครบัตรนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ

 • มีคู่สมรสเป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
 • มีพ่อหรือแม่เป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
 • มีลูกเป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR หรือ
 • เป็นนักเรียนที่เรียนจบในสิงคโปร์และต้องการหางานในสิงคโปร์ หรือ
 • เป็นหญิงที่มีลูกหรือหลานถือบัตร Student’s Pass ในสิงคโปร์ หรือ
 • บุคคลที่ต้องการคลอดลูกในสิงคโปร์

Dependent Pass (DP) บัตรประเภทนี้ทำงานได้ค่ะ ทางผู้ว่าจ้างงานต้องส่งจดหมายขออนุญาต (LOC) ไปให้กับทางกรมแรงงาน (MOM) ก่อนถึงจะเริ่มทำงานได้ค่ะ ผู้ที่จะสมัครบัตรนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ (อัพเดตกฏใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021 ผู้ที่ถือบัตร Dependent Pass ต้องใช้บัตร Work Permit / S Pass / Employment Pass เท่านั้นถึงจะทำงานได้ค่ะ)

 • มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติที่ถือบัตรประเภท Employment Pass (EP) และมีรายได้เกิน 4,000 เหรียญต่อเดือน แต่ถ้าคู่สมรสถือบัตรประเภท S Pass คุณสามารถขอบัตร Dependent Pass ได้ค่ะแต่ไม่สามารถทำงานได้ตามกฏหมาย หรือ
 • มีพ่อ/แม่ถือบัตรประเภท Employment Pass (EP) หรือ S Pass หรือ
 • มีบริษัทผู้ว่าจ้างงานเป็นสปอนเซอร์ในการสมัครบัตร

Permanent Resident (PR) เป็นบัตรสำหรับต่างชาติที่ต้องการพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์แบบถาวร บัตรนี้บัตรเดียวคุณจะมีสิทธิ์เทียบเท่าคนสิงคโปร์แทบทุกอย่างค่ะ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้ที่ถือบัตร PR สามารถยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสิงคโปร์แบบเต็มตัวได้เช่นกัน ผู้ที่จะสมัครบัตรนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ

 • มีคู่สมรสเป็นชาวสิงคโปร์หรือ PR และมีลูกอายุไม่เกิน 21 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน หรือ
 • เป็นผู้สูงอายุที่มีลูกเป็นชาวสิงคโปร์ หรือ
 • ผู้ที่ถือบัตร EP หรือ S Pass หรือ
 • นักลงทุน

บัตรหลักๆ ทั้งหมดมีเท่านี้ค่ะ บัตรทุกประเภทต้องผ่านการอนุมัติจาก ICA (Immigration and Checkpoints Authority) หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล จะมาอัพเดตให้ทราบค่ะ